Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. je společnost zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Z aktuálních 140 zaměstnanců činí osoby se zdravotním postižením asi 90 procent.

Věnujeme se širokému okruhu činností, jak je jednoduchá kompletace výrobků, ruční malování figurek ke stolním hrám, šití či lepení sáčků. Naše IT grafická jednotka spolupracuje s firmou, která digitalizuje (scanuje) různé archiválie a dokumenty.
Naši pracovníci tyto dokumenty finálně upravují a poté poskytují zákazníkům, mezi něž patří mimo jiné i Jihomoravský kraj, muzea a ostatní státní instituce.

V regionu provozujeme největší specializovaný velkoobchod a maloobchod papírem, kancelářskými potřebami a drogérií. Zákazníci mohou zboží zakoupit přímo v naší prodejně nebo jim požadované zboží dovezeme vlastními prostředky, případně je můžeme dodat zásilkovou službou.

V neposlední řadě se naši zaměstnanci věnují úklidové službě. V současné době se staráme o úklid nádražních podchodů na části jihomoravského kraje. Díky kvalitě odvedené práce a cenové politice naší společnosti expanduje a jsme před podpisem smlouvy pro celý severomoravský kraj, takže v současnosti otvíráme v Ostravě novou pobočku. Věříme, že bude stejně úspěšná jako mateřská firma v Blansku a již fungující pobočky v Rájci a v Lysicích.