Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a vyhláška č. 518/2004, kterou se zákon č. 435 provádí, ukládá v § 81 odst. 1 zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci, včetně státních institucí a rozpočtových organizací, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4% těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Povinný podíl

Pro výpočet povinného podílu je rozhodující průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném roce. Určení doby započítávané a nezapočítávané, resp. výpočet celkového ročního fondu pracovní doby je upravena zvláštní metodikou. Pravidla pro příslušné výpočty vztahující se k povinnému podílu zaměstnanců se zdravotním postižením (počet zaměstnanců, zápočet náhradním plnění atd.) upravuje podrobně novela vyhlášky č. 518/2004 Sb.

Způsoby splnění povinnosti, které je možné vzájemně kombinovat:
  1. Zaměstnat osoby se ZP. V takovém případě se osoba se ZP s TZP započítává třikrát.
  2. Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné hrubé měsíční mzdy (zveřejněné Českým statistickým úřadem) za každého chybějícího zdravotně postiženého zaměstnance podle povinného podílu.
  3. Odebíráním výrobků a služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % ZP zaměstnanců. Hodnota odběrů je stanovena sedminásobkem průměrné měsíční mzdy zjištěné za 1. – 3. čtvrtletí sledovaného roku násobeného povinným podílem ZP zaměstnanců v dané organizaci – jedná se o tzv. náhradní plnění.

Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. zaměstnává aktuálně 90% zdravotně postižených z celkového počtu zaměstnanců a disponuje volnou kapacitou náhradního plnění.