Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a vyhláška č. 518/2004, kterou se zákon č. 435 provádí, ukládá v § 81 odst. 1 zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci, včetně státních institucí a rozpočtových organizací, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4% těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Povinný podíl

Pro výpočet povinného podílu je rozhodující průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném roce. Určení doby započítávané a nezapočítávané, resp. výpočet celkového ročního fondu pracovní doby je upravena zvláštní metodikou. Pravidla pro příslušné výpočty vztahující se k povinnému podílu zaměstnanců se zdravotním postižením (počet zaměstnanců, zápočet náhradním plnění atd.) upravuje podrobně novela vyhlášky č. 518/2004 Sb.

Způsoby splnění povinnosti, které je možné vzájemně kombinovat:
  1. Zaměstnat osoby se ZP. V takovém případě se osoba se ZP s TZP započítává třikrát.
  2. Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku (zveřejněné Českým statistickým úřadem) za každého chybějícího zdravotně postiženého zaměstnance podle povinného podílu.
  3. Odebíráním výrobků a služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % ZP zaměstnanců. Hodnota odběrů je stanovena sedminásobkem průměrné měsíční mzdy zjištěné za 1. – 3. čtvrtletí sledovaného roku násobeného povinným podílem ZP zaměstnanců v dané organizaci – jedná se o tzv. náhradní plnění.


Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o. zaměstnává aktuálně 90% zdravotně postižených z celkového počtu zaměstnanců a disponuje volnou kapacitou náhradního plnění.

Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce je k nahlednutí zde: